индиетро

ВИДЕНИЕ

Сценарий за бъдещето

С оглед на обръщането на голямо внимание на малките / средните компании и с оглед на стратегическото развитие в района, ние установихме две основни цели, вече частично успешно
постигнати:

- Разширяване на източноевропейския пазар, където вече имаме бизнес отношения с важни клиенти;

- По-нататъшно разширяване на складовете ни в Словения, за да увеличим запасите и да задоволим по-добре нашите клиенти, ползвайки се от централната и стратегически изгодна
позиция, която пристанището на Копер, специализирано в операциите по митническо освобождаване от кафе, вече предлага.

За да предложим по-добра услуга сме сключили и споразумения с факторинг компания в полза на нашите клиенти, които по този начин ще имат възможност да
получат разширения за плащане.
arrow-left-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram