Plecy

WIZJA

Przyszły scenariusz

Mając na uwadze zwrócenie szczególnej uwagi na małe/średnie firmy oraz mając na uwadze strategiczny rozwój w tym obszarze, określiliśmy dwa główne cele, które już częściowo udało się
osiągnąć:

- Ekspansja na rynek Europy Wschodniej, gdzie mamy już relacje handlowe z ważnymi klientami;

- Dalsza rozbudowa naszych magazynów w Słowenii w celu zwiększenia zapasów i lepszego zadowolenia naszych klientów, korzystając
z centralnej i strategicznie korzystnej pozycji już oferowanej przez port Koper, specjalizujący się w operacjach odpraw celnych kawy.

Chcąc zaoferować lepszą obsługę, zawarliśmy również umowy z firmą faktoringową na rzecz naszych klientów,
którzy dzięki temu będą mieli możliwość uzyskania przedłużenia płatności.
arrow-left-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram